https://mobirise.com/

Geotechnikai tervezés és kivitelezés

Helyszíni feltárási munkák elvégzése, talajvizsgálati jelentések (talajmechanikai szakvélemények), geotechnikai tervek, szakvélemények (alapozási javaslatok, dúcolási és víztelenítési tervek, állékonyságvizsgálatok, stb.) teljes körű elkészítése.

Környezetvédelmi tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

Felülvizsgálatok, hatásvizsgálatok (teljes körű és részleges), terhelhetőségi vizsgálatok, elővizsgálati dokumentációk, NATURA 2000-es hatástanulmányok, FAVI adatszolgáltatások, üzemi kárelhárítási tervek, hulladékgazdálkodási tervek stb. elkészítése.

Vízjogi engedélyezési tervezés, engedélyeztetés, kivitelezés

Vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyezési dokumentációk benyújtása, engedélyek beszerzése, kiviteli terv szintű tervdokumentációk teljes körű elkészítése, a kiviteli tervek alapján kivitelezések elvégzése.
Monitoring rendszerek (monitoring kutak), termelő kutak, mélyfúrású kutak tervezése, engedélyeztetése és teljes körű kivitelezése (amennyiben szükséges kútfej kiképzésekkel, kútgépészettel, elektronikai szereléssel, öntözőrendszerek kiegészítésével).

Környezeti szennyezés feltárása, mentesítés tervezése, engedélyeztetés, kármentesítés

Tényfeltárási dokumentációk, kármentesítési dokumentációk, műszaki beavatkozási tervek elkészítése, (folyamatos egyeztetések az illetékes hatóságokkal), kármentesítések teljes körű kivitelezése (szennyezések felszámolása).

Akkreditált talaj és talajvíz mintavételezés, laboratóriumi vizsgálat, mintavételi dokumentáció elkészítése

Kutakból, furatokból történő akkreditált mintavételezések, minták laboratóriumba szállítása és bevizsgáltatása az előírt vagy kért komponenskörre.

Akkreditált radiometriás (izotópos) és tárcsás tömörségmérés (helyszíni és laboratóriumi tömörségi vizsgálat), szakvélemények elkészítése.

Kivitelezési munkák

Gépi földmunkák teljes körű kivitelezése, földművek építése (tereprendezés, töltésépítés, tározóépítés, kotrási munkák, rekultivációk, rézsűépítés, stb.)
Mélyépítéssel kapcsolatos földmunkák teljes körű kivitelezése (munkagödrök kialakítása, műtárgyakkal kapcsolatos földmunkák kivitelezése, alaptestek kivitelezésével kapcsolatos földmunkák elvégzése, stb.)

Közműépítés (út (földút, közút) építés, csatornahálózat (szennyvíz, ivóvíz) kiépítés, csapadékvíz elvezető rendszer kiépítés, egyéb közművek földmunkáinak kivitelezése, stb.)